„OD PROJEKTU DO EFEKTU”.

 

Idea ta zakłada, że każdy proces powstawania powierzonych nam instalacji rozpoczyna się od konsultacji z Inwestorem, w celu poznania jego szczegółowych oczekiwań, a następnie poprzez wybór optymalnego rozwiązania technicznego i etap projektowania prowadzi do montażu oraz uruchomienia w pełni funkcjonalnej instalacji, jak również późniejszego jej serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Dzięki takiemu podejściu zapewniamy pełną optymalizację kosztów inwestycyjnych każdej z wykonywanych przez nas instalacji, a także doskonały stosunek parametrów jej pracy do kosztów jej późniejszej eksploatacji.


Projektujemy, wykonujemy, uruchamiamy i serwisujemy następujące instalacje:

  • instalacje grzewcze,
  • instalacje grzewczo wentylacyjne,
  • instalacje wentylacyjne,
  • rekuperacje,
  • układy osuszania,
  • układy klimatyzacyjne,
  • oraz wiele innych dopasowanych do Państwa potrzeb!