e-mail:     biuro@firmakim.pl       tel. 604 965 026

 

Ogrzewanie kurników, obiektów inwentarskich, szklarni

Nagrzewnice gazowe z zamkniętą komorą spalania z odprowadzeniem spalin  seria DXC

Nagrzewnice gazowe z otwartą komorą spalania bez odprowadzenia spalin  seria DXA

Ferma DXC                                            targi ferma 2017 dyplom

logo Winterwarm

 

 

 

 

 

Nagrzewnice gazowe Winterwarm seria DXC  

 

Zastosowanie nagrzewnic DXC do ogrzewania budynków inwentarskich ferm drobiu gwarantuje niskie zużycie energii, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie kosztów prowadzenia chowu zwierząt oraz sprzyja ich prawidłowemu rozwojowi i wzrostowi poprzez stworzenie optymalnych warunków termicznych.

Te pozytywne efekty wynikają z najważniejszej cechy konstrukcyjnej urządzeń DXC, którą jest zamknięta komora spalania.

W układzie tym powietrze do spalania czerpane jest z zewnątrz, a spaliny wyrzucane poza budynek za pomocą koncentrycznego kominka ścienne­go lub dachowego.

Poprzez całkowite oddzielenie układu spalania DXC od atmosfery pomieszczenia wyeliminowane zostało wprowadzanie do kurników dwutlenku węgla i pary wodnej, co w znaczącym stopniu wpływa na redukcję potrzeb wentylacyjnych, a tym samym zużycia energii.

Obliczenia oraz dane pochodzące z dotychczas użytkowanych obiektów dowodzą, że możliwe do osiągnięcia są nawet 30-sto procentowe obniże­nia kosztów.

Zastosowanie zamkniętej komory spalania pozwala także na zmniejszenie wilgotności powietrza w kurniku. Daje to z kolei korzystny efekt w postaci bardziej suchej ściółki co jest pożądane ze względu na mniejsze ryzyko chorób zwierząt.

Dobrostan zwierząt, spadek zachorowal­ności i śmiertelności dają wymierny efekt w opłacalności produkcji zwierzęcej.

Cechy charakterystyczne:

 • obudowa ze stali nierdzewnej

 • rurowy wymiennik ciepła ze stali aluminiowanej

 • zamknięta komora spalania

 • elastyczne przewody powietrzno — spalinowe

 • brak emisji CO2 do pomieszczenia = mniejsze potrzeby wentylacyjne = mniejsze zużycie energii = mniejsze koszty

 • cicha praca

 • szerokie możliwości sterowania

 • funkcja wentylacji niezależnej

 • niezawodna i sprawdzona technologia

 • certyfikat CE

 • łatwość czyszczenia i serwisowania

 • wymiennik całkowicie bezspoinowy

Nagrzewnica gazowa z odprowadzeniem spalin  DXC

DXC Zdjęcie 3 6

 

      Dane techniczne  DXC 60                                          Dane techniczne  DXC 80                                 Dane techniczne  DXC 100

Moc max brutto .....................66,0 kW                       Moc max brutto .....................83,0 kW                Moc max brutto .....................108,0 kW

Sprawność .............................91,0 %                        Sprawność .............................91,5 %                 Sprawność .............................91,0 %

Moc max netto ...................... 59,9 kW                      Moc max netto ...................... 75,9 kW               Moc max. netto ...98 kW                       

Wydatek powietrza ..........    ..6000 m3/h                  Wydatek powietrza ..............8000 m3/h             Wydatek powietrza ............ ..10000 m3/h   

Zasięg ...................... ............. ..40 m                        Zasięg ...................... ............. ..45 m                  Zasięg ...................... ............. ..45 m

Max zużycie gazu GZ 50 .........6,9 m3/h                   Max zużycie gazu GZ 50 .........8,8 m3/h             Max zużycie gazu GZ 50 .........11,4 m3/h

Max zużycie gazu propan ........ 5,2 kg/h                   Max zużycie gazu propan ........ 6,6 kg/h             Max zużycie gazu propan ........ 8,6 kg/h

Zasilanie elektryczne .................230 V                     Zasilanie elektryczne .................230 V                Zasilanie elektryczne .................230 V

Pobór mocy elektrycznej .......... 800 W                     Pobór mocy elektrycznej .......... 900 W               Pobór mocy elektrycznej .......... 1400 W

Masa ........................................ 140 kg                     Masa ........................................ 150 kg               Masa ........................................ 175 kg

Pobór powietrza i wylot spalin .. 130 mm                  Pobór powietrza i wylot spalin .. 130 mm            Pobór powietrza i wylot spalin .. 130 mm

 

 Oferujemy serwis autoryzowany nagrzewnic Winterwarm gwarancyjny, pogwarancyjny,  regulacje i uruchomienia nagrzewnic.

e-mail:      biuro@firmakim.pl       tel. 604 965 026

 

 Nagrzewnice gazowe Winterwarm seria DXA  

 

Cechy:

 • stal nierdzewna jako materiał, z którego zbudowane jest urządzenie,
 • stopień ochrony IPX4D,
 • certyfikat CE (DXA),
 • zasilanie gazem ziemnym lub gazem propan 
 • funkcja okresowej samokontroli oraz wentylacji niezależnej,
 • duży zasięg strugi powietrza,
 • 100% sprawności i niezawodność,
 • całe powietrze do procesu spalania pobierane jest z pomieszczenia,
 • do termostatu może być podłączonych 8 nagrzewnic.

 Nagrzewnica gazowa   DXA DXA 3

   Dane techniczne  DXA 75                                          Dane techniczne  DXA 100                                 Dane techniczne  DXA 120

Moc ............... .....................75,0 kW                         Moc  ............. .....................100,0 kW                Moc ............... .....................120,0 kW

Sprawność ............................100,0 %                      Sprawność .............................100,0 %                 Sprawność ............................100,0 %

Wydatek powietrza ..........    ..6000 m3/h                  Wydatek powietrza ..............6000 m3/h             Wydatek powietrza ............ ..7000 m3/h   

Zasięg ...................... ............. ..40 m                        Zasięg ...................... ............. ..40 m                  Zasięg ...................... ............. ..45 m

Max zużycie gazu GZ 50 .........7,9 m3/h                   Max zużycie gazu GZ 50 .........10,5 m3/h          Max zużycie gazu GZ 50 .........12,6 m3/h

Max zużycie gazu propan ........ 5,9 kg/h                   Max zużycie gazu propan ........ 7,9 kg/h             Max zużycie gazu propan ........ 9,5 kg/h

Zasilanie elektryczne .................230 V                     Zasilanie elektryczne .................230 V                Zasilanie elektryczne .................230 V

Pobór mocy elektrycznej .......... 550 W                     Pobór mocy elektrycznej .......... 550 W               Pobór mocy elektrycznej .......... 800 W

Masa ........................................ 40 kg                       Masa ........................................ 40 kg                 Masa ........................................ 45 kg

 

Oferujemy serwis autoryzowany nagrzewnic Winterwarm gwarancyjny, pogwarancyjny,  regulacje i uruchomienia nagrzewnic.

 e-mail:      biuro@firmakim.pl       tel. 604 965 026